×

Simiaden finns i tre olika nivåer med olika träningstider

Tränare Simiaden 2008
Ali Adel Ali
Niklas Adamsson
Micke Blomgren
Martin Halbäck
Jesper Holmström
Adam Hansson Dylén

Tränare Simiaden 2009
Ali Adel Ali
Martin Halbäck
 
 
 
 


Tränare Simiaden 2010
Ali Adel Ali
Linn Herlin