×

Elitsimmare Sum-Sim Äldre Sum-Sim Yngre Simfys Äldre Simiaden Blå Simiaden Gul Simiaden Vit Simfys Yngre Spårvägens tävlingsverksamhet innefattar idag ca 160 tävlingssimmare. 

Vi följer Svensk Simidrotts utvecklingstrappa Simlinjen som är ett pedagogiskt verktyg för planering av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om simmaren riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. 

Gruppspecifik information och träningstider finner ni i menyn till vänster.

Ansvariga för tävlingsverksamheten är Jenny Gustavsson och André Magnusson.