×

Elitsimmare Sum-Sim Äldre Sum-Sim Yngre Simfys Äldre Simiaden Blå Simiaden Gul Simiaden Vit Simfys Yngre Spårvägens tävlingsverksamhet innefattar idag ca 170 tävlingssimmare.
Vi är uppdelade på olika grupper som i sin tur är uppdelade i olika nivåer.

Elitsimmare (NEC-simmare, RIG-simmare, USA-simmare, individuellt upplägg)
Sm/ jsm (NIU-simmare, individuellt upplägg)
Ungdom (Nivå 4-5 och Nivå 6-7) 
Simiaden (2008, 2009, 2010, 2011 och 2012)
Parasim

Vi följer Svensk Simidrotts utvecklingstrappa Simlinjen som är ett pedagogiskt verktyg för planering av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om simmaren riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. 

Gruppspecifik information och träningstider finner ni i menyn till vänster.

Ansvarig för tävlingsverksamheten är André Magnusson.