×

Höstterminen startar v 35 (30/8-5/9)

Höstterminens sista  vecka är v 49 (6-12/12)
Lördagsgrupper i Spånga: Uppehåll 16/10. Terminen förlängs till v 50 18/12.

Uppehåll i verksamheten under v. 44 (1-7/11)