×

Gruppen riktar sig till barn och ungdomar som vill träna simning och som redan kan simma 25m på djupt vatten, även de som inte deltagit i organiserad undervisning tidigare. Ungdomscrawl kan också vara den naturliga fortsättningen för dig som klarat Nybörjare 8-11 år/Fisken eller tex gått i kommunal simskola.

Vi jobbar med tekniken främst i crawl men testar på alla fyra simsätt. När målen är uppnådda sker, för dig som vill fortsätta träna, uppflyttning till Träningsverksamheten.

Förkunskaper: Simma 25m valfritt simsätt på djupt vatten.

Mål: Simkunnighet, det vill säga att kunna falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simma 200m varav 50m ryggsim i en följd.