×

Vår verksamhetsidé
Spårvägen simförening är en ideell förening som bedriver simidrott. Föreningen verkar för allas möjlighet till social och idrottslig utveckling inom simidrotten.

Vision
Sveriges bästa simförening och det självklara idrottsvalet i Västerort!

Värdegrund
Gemenskap för alla. Engagemang, vilja och glädje. Kamratskap och respekt