×

13-19 januari är första träningstillfällena för alla våra kurser.

Observera att Stockholm Stad inte blivit klara med Spångabadet i tid vilket medför att alla Spångagrupper flyttas till Nälsta under vecka 3 och 4 (ev längre). Vi inväntar klartecken att flytta in och hoppas det är snart.

VÄLKOMNA till en ny termin i Spårvägen Simförening!