×

Inför årsmötet den 13 mars så föreslås följande ändringar i stadgarna:

Spårvägen Simförenings nuvarande stadgar i original.
Spårvägen Simförenings förslag till stadgeändringar.