×

Vår verksamhetsidé
Spårvägen simförening är en ideell förening som bedriver simidrott. Föreningen verkar för allas möjlighet till social och idrottslig utveckling inom simidrotten.

Vision
Sveriges bästa simförening och det självklara idrottsvalet i Västerort!

Värdegrund
Gemenskap för alla. Engagemang, vilja och glädje. Kamratskap och respekt

Övergripande mål
De övergripande målen är den riktning som föreningen ska arbeta mot till 2025. Med utgångspunkt från dessa formuleras tvåårig verksamhetsinriktning och årlig verksamhetsplan/budget.