×

Under 2017 reviderar vi samtliga styrande dokument, informationen nedan kan vara felaktig.

Spårvägen Simförening är en ideell förening som bedriver simidrott på alla nivåer.

I föreningen ges alla möjlighet till social och idrottslig utveckling.

Vi värnar om den goda spårvägenandan.

Vision

Spårvägen Simförening har de senaste 15 åren varit en mycket respekterad och framgångsrik simförening. Det vill vi fortsätta vara.

Spårvägen Simförenings vision mot år 2020 är att vara Sveriges bästa simförening och det självklara idrottsvalet i Västerort.

 
Mål

Genom glädje, kunskap och långsiktighet ska vi vara bäst på alla plan.

Oavsett kulturell, etnisk, social eller ekonomisk bakgrund ska vi ge alla en möjlighet till simidrottsverksamhet.

Klubbens tränarkår ska vara välutbildad.

Verksamheten ska följa klubbens Röda Tråd.

Verka för en god kamratskap och stark klubbkänsla.

Verksamheten ska präglas av glädje.

Vi vill fostra ödmjuka vinnare med känslan av att allt vi kämpar för är möjligt.

Vi vill fostra individer som växer av eget ansvar.

Vi vill engagera och utbilda föräldrarna i vår kultur/klubbanda.

Simkunnighetsverksamheten

I en trygg miljö ska vi erbjuda en professionell och lustfylld simutbildning, genom vattenvana och grundläggande färdigheter i de fyra simsätten.

Erbjuda en socialt engagerande miljö för barn, ungdomar och föräldrar.

Vi vill ha minst 1100 deltagare i breddverksamheten varje termin.

Fostra 12 tävlingssimmare per år enligt Röda Tråden med strävan efter jämn könsfördelning.

Erbjuda verksamhet för de ungdomar som önskar fortsätta med sim-idrott på en träningsnivå som utvecklar.

Erbjuda en möjlighet till vattenträning för de som börjar med vår idrott i ungdomsåren, i nivåerna Träningsgrupp Yngre, Ungdom och Äldre.

Tävlingsverksamheten

Alltid sträva efter personlig utveckling efter en individuell målsättning.

Erbjuda alla simmare som uppfyller kraven för respektive tävlingsgrupp möjlighet att utvecklas och tävla utifrån de egna förutsättningar.

Vi vill ha minst 130 tävlingssimmare i tävlingsverksamheten. Fördelat på ca 70 st på B-gruppsnivå, ca 40 st på A-gruppsnivå samt ca 20 st i Elitgruppen.

Ebjuda en socialt stimulerande och professionell miljö, där våra simmare kan utvecklas till självständiga seniorsimmare.

Erbjuda möjligheten att utvecklas till internationell seniorsimmare.

Erbjuda stöd för simmare i åldern ”19-30” vars syfte är att underlätta fortsatt elitsatsning.

Utbilda föräldrarna till stöttande och engagerande idrottsföräldrar.

Tävlingsverksamhetens resultatmål

Ungdomsmål

Seriesim: Att vara ha två lag, ett i division 1 och ett i division 3.
SumSim: Att ha minst 20 simmare kvalificerade individuellt alternativt i lagkapp samt 3 medaljörer. Vi vill ha lag i samtliga lagkappsgrenar. Top 12 i landet.

Juniormål och Seniormål

JSM & SM: 15 simmare, 10 finalister, 5 medljörer.

Internationellt

4 simmare samt 1 medaljör på internationella mästerskap

Övergripande

Vara nummer 10 på simningens mästerskapspoäng totalt

Vuxenverksamhet

Erbjuda olika former av motions- och rekreationsaktiviteter för ungdomar och vuxna.

Erbjuda nya samt gamla medlemmar en Mastersverksamhet.

Lovverksamhet

Erbjuda en lustfylld och pedagogisk sommarsimskola och att vi erbjuder flera nivåer så att deltagarna och dess föräldrar vill återkomma år efter år.

Erbjuda simsportkollon under samtliga lov och att vi erbjuder flera nivåer så att deltagarna kan återkomma.

Intensivverksamhet under loven ska bidra positivt till simmarens utveckling.

Vi vill att deltagarna vill fortsätta i vår ordinarie verksamhet.

Vi vill samarbeta med Svenska bostäder och Familjebostäder.